Địa chỉ: Xă Kon Chięng, Mang Yang
 08/05/19  Tin tức Sự kiện  184
Được sự hỗ trợ của dự án UNIcef, sự chỉ đạo sát sao của chuyên môn Phòng giáo dục và đào tạo huyện Mang Yang,  trường mẫu giáo Kon Chiêng đã tổ chức thành công ngày hội sách Việt nam